Skip to content

POLICY FÖR INTEGRITET OCH DATASKYDD

POLICY FÖR INTEGRITET OCH DATASKYDD

Den 25:e maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och din personliga data som skapas när du använder dess tjänster eller produkter.

Här kan du läsa mer om hur vi på BOKANU hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i och med införandet av GDPR.
Dina personuppgifter dvs. de personuppgifter vi samlar in i samband med en behandling som identifierar dig, används för att tillhandahålla tjänster och ge dig en bättre upplevelse, förbättra vår service och ge dig erbjudanden.

Såhär samlar vi in personuppgifter:
Du uppger själv dina personuppgifter när du bokar din behandling och blir kund hos oss.
De uppgifter du uppger när du får din behandling i salongen i samband med att du fyller i ditt klientkort.
Utövare fyller i ditt klientkort med anteckningar efter din behandling.

Detta använder vi dina personuppgifter till:
För att få ditt samtycke och kunna fullfölja din behandling.
För att kunna ge dig den bästa service och resultat.
Behandlingen ligger i både ditt och vårt intresse.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund handlingen har stöd i.

 
 
TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du bokat. Samt personuppgifter som krävs för att hantera betalning av de tjänster du önskar.

Kommunikation och support
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.
Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, vilken information om dina behandlingar, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Utveckling av våra tjänster och produkter
Vi behandlar dina personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Marknadsföring
För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Önskar du blir borttagen ur vårt register av någon anledning. Kontakta info@anvixo.se

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av standard kundregister för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter på ett säkert sätt med låsta dataprogram. Klientkort sparas i pärmar där endast personal har tillgång till och behandlas med sekretess från vår personal.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.
Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla dig våra tjänster.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund
När du inte längre önskar vara kund hos oss och det inte finns syfte för fortsatt behandling raderar vi dina personuppgifter ur vårt mjukvarusystem och klientkort ur pärm.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:
Data som krävs enligt bokföringslagen.

Kontakta oss gärna om du har fler frågor: info@anvixo.se